2020-09-22 - Kunst & Cultuur brielle - Header educatie .jpg

 

         

     

    Postadres:                                                     
    Reede 2a
    3232 CV Brielle

   T. 0181 - 413 397 

    info@brestheater.nl (coördinator)
     dominiquewesterveld@kunstencultuurbrielle.nl 
(medewerkster) Wat is de CCPO?

Ieder kind op de basisschool in de Gemeente Brielle móet minimaal twee keer in zijn of haar basisschooltijd in contact komen met kunst en cultuur, want dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Om dit te realiseren werken scholen, Kunst en Cultuur Brielle en cultuuraanbieders samen in de CCPO (Culturele Commissie Primair Onderwijs). De Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle is  dus een samenwerkingsverband van schoolbesturen (scholen) binnen het Primair Onderwijs Brielle. Elke geleding heeft een afgevaardigde in de commissie.

De CCPO wordt gecoördineerd door Chantal Kradolfer en administratief ondersteund (o.a. leerlingenaantallen, roosters) door Dominique Westerveld.

De financiële administratie wordt gevoerd door de St. Kunst & Cultuur Brielle. De voorzitter van de CCPO is Cees Beukema

 

Taken coördinator

Taken medewerker

Belanghebbenden

Links